Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Målselv kommune
Kommunenr 1924
Alle grunnskoler med adresse i Målselv kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 91,9 92,1 94,8 95,1 101,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 9,6 9,4 9,0 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 13 12 13 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,4 60,6 64,7 57,4 50,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6 13,7 13,0 13,9 14,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,8 9,8 10,0 9,6 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,0 12,5 11,3 11,0 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 13,2 14,2 13,6 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1 95,9 90,7 92,1 83,5
Lærertimer som gis til undervisning 56 013 57 094 60 520 60 124 63 755
Undervisningstimer totalt per elev 73 74 76 79 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no