Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Målselv kommune
Kommunenr 5418
Alle grunnskoler med adresse i Målselv kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 92,1 94,8 95,1 101,1 101,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 9,4 9,0 8,3 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 12 13 15 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,6 64,7 57,4 50,6 55,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,7 13,0 13,9 14,5 13,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,8 10,0 9,6 9,2 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,5 11,3 11,0 9,2 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 14,2 13,6 12,8 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,9 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,8 13,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,9 90,7 92,1 83,5 83,6
Lærertimer som gis til undervisning 57 094 60 520 60 124 63 755 62 728
Undervisningstimer totalt per elev 74 76 79 86 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no