Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Máze Skuvla/masi skole - Máze skole
9525 MAZE
Org.nr 975279693
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Guovdageainnu Suohkan / Kautokeino kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,4 8,3 8,3 8,4 8,4
Antall elever per årsverk til undervisning 4,9 5,1 4,5 3,6 2,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,3 100,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,9 5,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,8 3,9 3,9 2,9 2,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,5 12,3 8,9 8,2 6,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,8 6,5 5,8 4,9 3,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 2,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 2,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 88,2 88,2 88,2 88,2
Lærertimer som gis til undervisning 5 130 5 814 5 814 5 814 5 814
Undervisningstimer totalt per elev 147 142 162 200 264
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no