Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Máze Skuvla/masi skole - Máze skole
9525 MAZE
Org.nr 975279693
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Guovdageainnu Suohkan / Kautokeino kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,3 8,3 8,4 8,4 7,5
Antall elever per årsverk til undervisning 5,1 4,5 3,6 2,7 3,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,9 3,9 2,9 2,2 3,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,3 8,9 8,2 6,2 6,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,5 5,8 4,9 3,3 4,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 2,4 1,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 2,2 5,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,5 8,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,2 88,2 88,2 88,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 814 5 814 5 814 5 814 5 130
Undervisningstimer totalt per elev 142 162 200 264 214
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no