Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lyshovden Oppveksttun - Avd skole
Bernhard Meyers vei 2
5018 BERGEN
Org.nr 974738406
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Lyshovden Oppveksttun - Avd skole 17,0 17,1 16,9 16,5 17,0
Bergen kommune 2 422,1 2 432,8 2 458,1 2 482,3 2 550,8
Vestland fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Lyshovden Oppveksttun - Avd skole 12,8 13,1 13,6 14,2 14,2
Bergen kommune 13,6 13,5 13,4 13,1 12,7
Vestland fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Lyshovden Oppveksttun - Avd skole 2 2 2 1 2
Bergen kommune 274 281 296 319 297
Vestland fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Lyshovden Oppveksttun - Avd skole 111,0 106,2 108,6 160,9 114,5
Bergen kommune 105,3 102,9 97,8 90,9 97,7
Vestland fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Lyshovden Oppveksttun - Avd skole 10,7 11,3 11,1 7,8 11,0
Bergen kommune 11,3 11,6 12,1 12,9 11,6
Vestland fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Lyshovden Oppveksttun - Avd skole 12,7 13,0 13,6 14,2 14,3
Bergen kommune 14,7 14,7 14,4 14,0 13,6
Vestland fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Lyshovden Oppveksttun - Avd skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bergen kommune 16,3 16,3 16,6 16,3 15,8
Vestland fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Lyshovden Oppveksttun - Avd skole 16,2 14,9 15,1 16,0 16,5
Bergen kommune 18,4 18,6 18,2 17,4 16,9
Vestland fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Lyshovden Oppveksttun - Avd skole 14,5 14,8
Bergen kommune 15,0 14,2
Vestland fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Lyshovden Oppveksttun - Avd skole 18,0 19,1
Bergen kommune 18,2 18,3
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Lyshovden Oppveksttun - Avd skole 0,0 0,0
Bergen kommune 20,0 19,3
Vestland fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Lyshovden Oppveksttun - Avd skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Bergen kommune 99,4 99,1 99,2 99,4 99,2
Vestland fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Lyshovden Oppveksttun - Avd skole 11 654 11 660 11 058 10 730 11 085
Bergen kommune 1 516 582 1 530 141 1 549 310 1 586 357 1 636 551
Vestland fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Lyshovden Oppveksttun - Avd skole 58 57 54 52 52
Bergen kommune 53 53 53 55 56
Vestland fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no