Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lyshovden Oppveksttun - Avd skole
Lillehatten 3
5148 FYLLINGSDALEN
Org.nr 974738406
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,9 17,0 17,1 16,9 16,5
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 12,8 13,1 13,6 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 151,9 111,0 106,2 108,6 160,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,4 10,7 11,3 11,1 7,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 12,7 13,0 13,6 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 16,2 14,9 15,1 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 072 11 654 11 660 11 058 10 730
Undervisningstimer totalt per elev 50 58 57 54 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no