Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lyshovden Oppveksttun - Avd skole
Bernhard Meyers vei 2
5018 BERGEN
Org.nr 974738406
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,0 17,1 16,9 16,5 17,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 13,1 13,6 14,2 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 111,0 106,2 108,6 160,9 114,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7 11,3 11,1 7,8 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 13,0 13,6 14,2 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 14,9 15,1 16,0 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 654 11 660 11 058 10 730 11 085
Undervisningstimer totalt per elev 58 57 54 52 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no