Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lysheim skole
7318 AGDENES
Org.nr 975282449
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Agdenes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,2 4,2 4,2 4,5 4,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,4 7,6 7,6 6,3 6,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 51,8 74,3 41,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 13,3 7,7 13,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,3 7,5 7,5 6,3 6,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,4 7,5 7,3 6,6 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 80,1 91,7 74,0 84,1 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 2 722 2 740 2 850 3 050 3 041
Undervisningstimer totalt per elev 101 98 98 117 122
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no