Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lysheim skole
Adalsveien 8
3185 SKOPPUM
Org.nr 974605740
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Horten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,4 20,4 22,6 25,1 21,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 12,4 11,3 10,4 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,1 51,1 56,6 71,9 67,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,4 21,5 17,6 13,0 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 12,3 11,2 10,5 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 14,3 13,3 12,7 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 91,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 774 13 424 14 814 16 681 14 279
Undervisningstimer totalt per elev 52 60 66 71 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no