Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lysheim skole
Adalsveien 8
3185 SKOPPUM
Org.nr 974605740
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Horten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,4 22,6 25,1 21,6 20,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 11,3 10,4 11,5 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,1 56,6 71,9 67,5 101,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,5 17,6 13,0 15,2 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 11,2 10,5 11,7 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 13,3 12,7 15,6 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,7 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 424 14 814 16 681 14 279 13 319
Undervisningstimer totalt per elev 60 66 71 64 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no