Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lysekloster barneskule
Edne 11
5215 LYSEKLOSTER
Org.nr 975282171
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bjørnafjorden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,6 12,5 15,2 14,0 14,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 14,8 13,3 15,1 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 123,8 63,9 119,7 89,5 98,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,5 20,4 10,0 15,0 13,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 14,7 13,5 15,4 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 16,3 16,1 17,3 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 562 8 189 10 165 9 215 9 443
Undervisningstimer totalt per elev 50 50 56 49 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no