Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lysekloster barneskule
Edne 11
5215 LYSEKLOSTER
Org.nr 975282171
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Os kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,4 11,6 12,5 15,2 14,0
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 14,8 14,8 13,3 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 105,3 123,8 63,9 119,7 89,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,6 10,5 20,4 10,0 15,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 15,0 14,7 13,5 15,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 17,7 16,3 16,1 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 439 7 562 8 189 10 165 9 215
Undervisningstimer totalt per elev 53 50 50 56 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no