Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lysejordet skole
Vækerøveien 140
0383 OSLO
Org.nr 974590522
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,9 39,8 33,2 33,9 36,2
Antall elever per årsverk til undervisning 16,7 15,2 18,5 17,6 16,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 4 5 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 636,1 158,0 121,3 356,8 169,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,4 8,8 14,1 4,6 9,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,5 15,9 19,5 18,5 17,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,7 17,9 22,0 20,6 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 380 27 161 22 816 23 341 24 928
Undervisningstimer totalt per elev 44 49 40 42 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no