Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lysejordet skole
Vækerøveien 140
0383 OSLO
Org.nr 974590522
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 39,8 33,2 33,9 36,2 44,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,2 18,5 17,6 16,6 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 158,0 121,3 356,8 169,1 125,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,8 14,1 4,6 9,1 9,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,9 19,5 18,5 17,3 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 22,0 20,6 20,2 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,2 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,1 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 89,1
Lærertimer som gis til undervisning 27 161 22 816 23 341 24 928 30 993
Undervisningstimer totalt per elev 49 40 42 45 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no