Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lysaker skole
Gamle Drammensvei 7
1369 STABEKK
Org.nr 974552205
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,4 21,2 22,3 21,6 22,0
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 16,0 13,9 15,1 14,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 188,3 269,0 269,8 186,2 123,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,0 5,3 4,8 7,4 10,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 16,0 14,0 15,2 14,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 19,5 17,3 17,1 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,8 97,3 97,5 90,4 91,1
Lærertimer som gis til undervisning 15 191 14 114 15 245 14 636 15 036
Undervisningstimer totalt per elev 49 46 53 49 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no