Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lyngstad og Vevang skole
Lyngstadvegen 200
6493 LYNGSTAD
Org.nr 975283534
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eide kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,5 6,9 6,8 6,6 9,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 11,2 11,0 10,1 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 3 3 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 16,1 23,8 24,9 38,7 26,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 86,8 41,3 39,6 25,5 42,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3 11,2 11,1 10,3 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,8 13,0 12,1 11,9 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,7 88,0 79,1 65,5 79,9
Lærertimer som gis til undervisning 3 981 4 504 4 498 4 769 6 536
Undervisningstimer totalt per elev 52 66 67 73 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no