Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lyngsdalen Oppvekstsenter - Avdeling skole
Skoleveien - Furuflaten 4
9062 FURUFLATEN
Org.nr 975285227
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lyngen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,0 3,2 3,2 3,2 3,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 7,2 7,4 8,8 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 366,7 236,4 181,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 1,9 3,4 3,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 7,2 7,8 9,3 7,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,7 7,2 7,8 9,3 7,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 68,8 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 137 2 152 2 196 2 189 2 105
Undervisningstimer totalt per elev 85 102 100 84 105
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no