Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lyngmyr skole
Lyngmyrveien 60
4900 TVEDESTRAND
Org.nr 975283070
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tvedestrand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,4 20,6 20,2 20,0 20,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 11,7 11,4 11,8 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,0 55,9 56,0 48,7 55,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,9 18,6 17,6 21,1 18,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,1 15,8 15,3 16,0 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 19,4 18,8 19,7 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 93,8 94,3 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 502 11 984 11 543 11 357 11 567
Undervisningstimer totalt per elev 55 56 58 55 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no