Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lyngmyr skole
Lyngmyrveien 60
4900 TVEDESTRAND
Org.nr 975283070
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tvedestrand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,6 20,2 20,0 20,3 22,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 11,4 11,8 11,8 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,9 56,0 48,7 55,9 41,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,6 17,6 21,1 18,3 23,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,8 15,3 16,0 16,0 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,4 18,8 19,7 19,0 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,0 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,8 94,3 98,0 92,7
Lærertimer som gis til undervisning 11 984 11 543 11 357 11 567 13 281
Undervisningstimer totalt per elev 56 58 55 56 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no