Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lyngheim skole
Lyngheim 22
8626 MO I RANA
Org.nr 874550612
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rana kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,5 30,5 34,6 32,9 33,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 13,4 11,8 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 10 11 8 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 36,5 37,1 32,7 43,6 60,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 32,1 32,4 32,3 25,3 17,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 13,9 12,3 12,6 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 19,1 15,8 14,5 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,9 88,7 90,1 93,6 86,4
Lærertimer som gis til undervisning 20 705 20 327 23 062 21 868 22 254
Undervisningstimer totalt per elev 56 55 63 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no