Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lyngheim skole
Lyngheim 22
8626 MO I RANA
Org.nr 874550612
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rana kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,9 31,5 30,5 34,6 32,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 13,2 13,4 11,8 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 10 10 11 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,6 36,5 37,1 32,7 43,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,7 32,1 32,4 32,3 25,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 13,5 13,9 12,3 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 16,5 19,1 15,8 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,2 88,9 88,7 90,1 93,6
Lærertimer som gis til undervisning 21 572 20 705 20 327 23 062 21 868
Undervisningstimer totalt per elev 61 56 55 63 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no