Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lynghaug skole
Dag Hammarskjölds vei 7
5144 FYLLINGSDALEN
Org.nr 974738481
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 30,8 29,2 31,9 33,6 34,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 13,1 12,9 12,8 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 218,3 205,9 224,3 197,5 198,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,5 5,8 5,3 6,0 5,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,5 17,4 17,2 17,1 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,6 19,4 18,8 18,7 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,7 18,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2 98,1 98,3 96,8 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 461 17 473 19 221 20 221 20 775
Undervisningstimer totalt per elev 50 50 51 51 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no