Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lynghaug skole
Dag Hammarskjölds Vei 7
5144 FYLLINGSDALEN
Org.nr 974738481
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 33,9 30,8 29,2 31,9 33,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 13,1 13,1 12,9 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 220,1 218,3 205,9 224,3 197,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,0 5,5 5,8 5,3 6,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,9 17,5 17,4 17,2 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 19,6 19,4 18,8 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,4 98,2 98,1 98,3 96,8
Lærertimer som gis til undervisning 20 491 18 461 17 473 19 221 20 221
Undervisningstimer totalt per elev 55 50 50 51 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no