Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lye ungdomsskule
Kvartsvegen 5a
4347 LYE
Org.nr 979150229
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Time kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,3 13,9 11,3 10,2 9,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 11,7 10,2 8,9 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,0 78,7 54,0 64,6 53,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,0 11,2 14,5 11,0 14,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,2 15,6 13,6 11,9 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 16,6 17,6 15,2 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,2 89,2 95,3 93,6 92,3
Lærertimer som gis til undervisning 7 182 6 849 5 660 5 377 4 699
Undervisningstimer totalt per elev 57 56 64 74 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no