Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lye skule
Kvartsvegen 5b
4347 LYE
Org.nr 975299643
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Time kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,1 20,8 20,8 19,1 20,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 13,8 14,2 15,2 14,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,9 49,5 68,5 71,2 92,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,3 24,6 18,7 19,2 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 13,7 14,1 15,2 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 18,0 16,7 17,7 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,1 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 98,9 94,6 100,0 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 12 649 13 612 13 974 12 757 13 631
Undervisningstimer totalt per elev 51 54 52 49 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no