Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat)
Skovveien 9
0257 OSLO
Org.nr 976939190
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Association Du Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo (privat)
Godkjent etter: opplæringsloven § 2-12 Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat) Oslo kommune Oslo fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 28,6 359,8 359,8 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 11,1 11,1 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 26 26 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 140,2 140,2 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 7,1 7,1 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 20,7 12,8 12,8 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 16,0 16,0 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 16,9 16,9 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 22,1 16,1 16,1 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0 15,0 15,0 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,3 19,0 19,0 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 90,5 90,5 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 20 855 224 681 224 681 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev 49 63 63 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no