Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat)
Skovveien 9
0257 OSLO
Org.nr 976939190
Privatskole
Grunnskole
1.-9. trinn
Skoleeier: Association Du Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo (privat)
Godkjent etter: opplæringsloven § 2-12 Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 28,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 20,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 22,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 855
Undervisningstimer totalt per elev 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no