Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat)
Skovveien 9
0257 OSLO
Org.nr 976939190
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Association Du Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo (privat)
Godkjent etter: opplæringsloven § 2-12 Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat) Oslo kommune Oslo fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 33,5 322,8 322,8 2 786,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 11,2 11,2 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 20 20 445
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 161,3 161,3 51,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 6,2 6,2 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 20,3 13,9 13,9 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,1 14,8 14,8 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 17,7 17,7 14,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 89,2 89,2 88,6
Lærertimer som gis til undervisning 23 907 200 615 200 615 1 779 179
Undervisningstimer totalt per elev 53 62 62 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no