Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat)
Skovveien 9
0257 OSLO
Org.nr 976939190
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Association Du Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo (privat)
Godkjent etter: opplæringsloven § 2-12 Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat) 32,4 31,0 33,5 31,6 28,6
Oslo kommune 322,7 310,2 322,8 326,1 359,8
Oslo fylke 322,7 310,2 322,8 326,1 359,8
Nasjonalt 2 599,8 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat) 14,0 15,0 13,4 12,9 14,8
Oslo kommune 11,4 11,6 11,2 11,3 11,1
Oslo fylke 11,4 11,6 11,2 11,3 11,1
Nasjonalt 8,9 9,1 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat) 0 0 0 0 0
Oslo kommune 15 17 20 16 26
Oslo fylke 15 17 20 16 26
Nasjonalt 335 398 445 452 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Oslo kommune 205,1 183,7 161,3 212,6 140,2
Oslo fylke 205,1 183,7 161,3 212,6 140,2
Nasjonalt 61,0 54,4 51,0 52,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Oslo kommune 4,5 5,5 6,2 4,8 7,1
Oslo fylke 4,5 5,5 6,2 4,8 7,1
Nasjonalt 12,9 14,9 16,0 15,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat) 19,3 21,3 20,3 19,0 20,7
Oslo kommune 13,1 13,4 13,9 13,1 12,8
Oslo fylke 13,1 13,4 13,9 13,1 12,8
Nasjonalt 10,5 10,8 11,0 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat) 16,8 17,7 13,1 13,5 14,3
Oslo kommune 16,3 16,9 14,8 16,5 16,0
Oslo fylke 16,3 16,9 14,8 16,5 16,0
Nasjonalt 11,3 11,4 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat) 18,6 20,3 18,2 17,3 19,1
Oslo kommune 17,7 18,4 17,7 17,1 16,9
Oslo fylke 17,7 18,4 17,7 17,1 16,9
Nasjonalt 13,3 13,9 14,0 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat) 22,1
Oslo kommune 16,1
Oslo fylke 16,1
Nasjonalt 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat) 19,0
Oslo kommune 15,0
Oslo fylke 15,0
Nasjonalt 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat) 14,3
Oslo kommune 19,0
Oslo fylke 19,0
Nasjonalt 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Oslo kommune 88,2 90,8 89,2 88,0 90,5
Oslo fylke 88,2 90,8 89,2 88,0 90,5
Nasjonalt 91,1 89,0 88,6 88,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning
Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat) 22 803 22 173 23 907 22 539 20 855
Oslo kommune 182 689 189 062 200 615 202 798 224 681
Oslo fylke 182 689 189 062 200 615 202 798 224 681
Nasjonalt 1 632 147 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev
Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat) 51 48 53 55 49
Oslo kommune 61 60 62 61 63
Oslo fylke 61 60 62 61 63
Nasjonalt 80 78 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no