Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat)
Skovveien 9
0257 OSLO
Org.nr 976939190
Privatskole
Grunnskole
1.-9. trinn
Skoleeier: Association Du Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo (privat)
Godkjent etter: opplæringsloven § 2-12 Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,0 33,5 31,6 28,6 31,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 13,4 12,9 14,8 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 21,3 20,3 19,0 20,7 20,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,7 13,1 13,5 14,3 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,3 18,2 17,3 19,1 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 22,1 21,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,3 12,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 173 23 907 22 539 20 855 22 536
Undervisningstimer totalt per elev 48 53 55 49 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no