Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat)
Skovveien 9
0257 OSLO
Org.nr 976939190
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Association Du Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo (privat)
Godkjent etter: opplæringsloven § 2-12 Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,4 31,0 33,5 31,6 28,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 15,0 13,4 12,9 14,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,3 21,3 20,3 19,0 20,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,8 17,7 13,1 13,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 20,3 18,2 17,3 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 22,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 803 22 173 23 907 22 539 20 855
Undervisningstimer totalt per elev 51 48 53 55 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no