Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lycee Francais De Stavanger (privat)
Dues Vei 35
4023 STAVANGER
Org.nr 994708619
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lycee Francais De Stavanger (privat)
Godkjent etter: opplæringsloven § 2-12 Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,6 16,4 16,4 16,4 16,4
Antall elever per årsverk til undervisning 4,6 4,6 4,3 3,9 3,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 300,0 300,0 284,0 256,0 256,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,3 8,7 8,1 7,6 7,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,5 3,2 3,2 2,5 2,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,7 6,8 6,4 5,9 5,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 2,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616
Undervisningstimer totalt per elev 155 155 164 182 182
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no