Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lutvann skole
Dr. Dedichens vei 75
0675 OSLO
Org.nr 976811232
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,5 25,5 30,0 31,6 34,0
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 16,2 13,6 11,6 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 10 10 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,3 50,3 38,3 32,7 27,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,4 28,4 31,7 31,9 34,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,1 17,0 14,6 12,5 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,6 25,5 21,6 17,4 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,2 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,2 91,5 88,8 92,9 92,1
Lærertimer som gis til undervisning 18 228 16 749 19 789 21 003 21 955
Undervisningstimer totalt per elev 48 46 54 64 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no