Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lutvann skole
Dr. Dedichens Vei 75
0675 OSLO
Org.nr 976811232
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,7 27,5 25,5 30,0 31,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 15,4 16,2 13,6 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 7 10 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,5 52,3 50,3 38,3 32,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,1 26,4 28,4 31,7 31,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 16,1 17,0 14,6 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,3 22,6 25,5 21,6 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,5 92,2 91,5 88,8 92,9
Lærertimer som gis til undervisning 22 787 18 228 16 749 19 789 21 003
Undervisningstimer totalt per elev 59 48 46 54 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no