Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Luster ungdomsskule
Øyagata 20
6868 GAUPNE
Org.nr 975289729
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Luster kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,6 19,6 21,4 21,9 17,1
Antall elever per årsverk til undervisning 7,2 7,7 6,8 8,2 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 0 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,7 770,6 81,9 105,1 95,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,8 0,9 7,5 6,3 8,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,6 10,3 9,0 11,0 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 18,0 13,2 14,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,8 94,8 100,0 96,8 93,1
Lærertimer som gis til undervisning 11 985 11 097 12 685 11 455 9 692
Undervisningstimer totalt per elev 91 85 97 80 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no