Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Luster ungdomsskule
Øyagata 20
6868 GAUPNE
Org.nr 975289729
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Luster kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,6 21,4 21,9 17,1 19,1
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 6,8 8,2 9,0 7,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 2 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 770,6 81,9 105,1 95,0 56,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,9 7,5 6,3 8,2 11,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,3 9,0 11,0 12,0 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 13,2 14,6 16,8 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,8 14,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,8 100,0 96,8 93,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 097 12 685 11 455 9 692 11 208
Undervisningstimer totalt per elev 85 97 80 73 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no