Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Luster Oppvekstsenter - Avd skule
Lustravegen 3300c
6872 LUSTER
Org.nr 975276279
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Luster kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,3 6,6 6,4 6,4 4,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9 6,9 6,9 6,4 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 19,3 32,8 47,1 58,5 65,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 40,2 20,5 13,5 10,1 11,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 6,9 7,0 6,5 8,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,1 9,3 9,6 9,7 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 566 4 743 4 377 4 377 3 138
Undervisningstimer totalt per elev 93 108 107 115 92
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no