Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Luster kommune
Kommunenr 4644
Alle grunnskoler med adresse i Luster kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Gaupne skule - Avd skule 13,4 15,0 15,7 14,7 14,7
Hafslo barne- og ungdomsskule - Avd skule 27,9 29,5 28,6 28,9 28,8
Indre Hafslo oppvekstsenter - Avd skule 5,7 5,3 6,2 5,7 5,6
Jostedal oppvekstsenter - Avd skule 4,4 5,2 3,7 4,1 5,0
Luster kommune Felles Tiltak Skulane
Luster oppvekstsenter - Avd skule 6,6 6,4 6,4 4,6 6,1
Luster ungdomsskule 19,6 21,4 21,9 17,1 19,1
Skjolden oppvekstsenter - Avd skule 4,5 5,4 5,3 5,3 4,3
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 2,7 3,3 4,5 2,6 2,6
Veitastrond skule 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Gaupne skule - Avd skule 11,0 10,5 10,0 10,5 10,5
Hafslo barne- og ungdomsskule - Avd skule 8,8 8,1 8,9 8,6 8,4
Indre Hafslo oppvekstsenter - Avd skule 7,7 7,4 5,4 5,5 5,1
Jostedal oppvekstsenter - Avd skule 7,1 6,1 7,5 8,5 7,0
Luster kommune Felles Tiltak Skulane
Luster oppvekstsenter - Avd skule 6,9 6,9 6,4 8,0 7,7
Luster ungdomsskule 7,7 6,8 8,2 9,0 7,2
Skjolden oppvekstsenter - Avd skule 8,9 7,8 6,2 5,9 6,8
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 7,3 7,1 6,3 7,4 8,2
Veitastrond skule 5,7 5,7 5,7 5,6 5,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Gaupne skule - Avd skule 2 1 1 1 1
Hafslo barne- og ungdomsskule - Avd skule 2 2 3 4 5
Indre Hafslo oppvekstsenter - Avd skule 1 1 1 1 1
Jostedal oppvekstsenter - Avd skule 1 1 0 1 1
Luster kommune Felles Tiltak Skulane
Luster oppvekstsenter - Avd skule 1 1 1 1 1
Luster ungdomsskule 0 2 1 1 2
Skjolden oppvekstsenter - Avd skule 0 0 1 0 0
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 0 0 0 0 0
Veitastrond skule 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Gaupne skule - Avd skule 82,8 120,8 108,3 127,4 152,2
Hafslo barne- og ungdomsskule - Avd skule 87,6 85,5 82,1 56,2 46,1
Indre Hafslo oppvekstsenter - Avd skule 32,8 46,9 47,1 30,9 40,0
Jostedal oppvekstsenter - Avd skule 37,1 50,0 65,8 53,8 31,5
Luster kommune Felles Tiltak Skulane
Luster oppvekstsenter - Avd skule 32,8 47,1 58,5 65,4 64,7
Luster ungdomsskule 770,6 81,9 105,1 95,0 56,4
Skjolden oppvekstsenter - Avd skule 97,4 97,4 43,7 65,9 60,0
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veitastrond skule 35,0 25,9 35,0 35,0 38,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Gaupne skule - Avd skule 12,2 8,0 8,4 7,7 6,3
Hafslo barne- og ungdomsskule - Avd skule 9,0 8,4 9,4 13,7 16,2
Indre Hafslo oppvekstsenter - Avd skule 21,4 15,4 11,3 16,9 12,4
Jostedal oppvekstsenter - Avd skule 16,1 10,7 10,2 12,8 17,8
Luster kommune Felles Tiltak Skulane
Luster oppvekstsenter - Avd skule 20,5 13,5 10,1 11,3 11,1
Luster ungdomsskule 0,9 7,5 6,3 8,2 11,4
Skjolden oppvekstsenter - Avd skule 8,5 7,0 13,5 8,4 10,4
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veitastrond skule 16,3 22,0 15,7 14,9 13,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Gaupne skule - Avd skule 10,9 10,5 10,0 10,6 10,6
Hafslo barne- og ungdomsskule - Avd skule 9,5 11,2 11,0 11,5 10,3
Indre Hafslo oppvekstsenter - Avd skule 7,8 7,7 5,5 5,5 5,2
Jostedal oppvekstsenter - Avd skule 7,2 6,0 7,6 8,6 7,0
Luster kommune Felles Tiltak Skulane
Luster oppvekstsenter - Avd skule 6,9 7,0 6,5 8,1 7,8
Luster ungdomsskule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skjolden oppvekstsenter - Avd skule 8,9 7,9 6,4 5,9 6,8
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 7,3 7,1 6,3 7,5 8,2
Veitastrond skule 5,7 5,7 5,7 5,6 5,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Gaupne skule - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hafslo barne- og ungdomsskule - Avd skule 10,5 6,8 8,5 8,0 8,3
Indre Hafslo oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jostedal oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Luster kommune Felles Tiltak Skulane
Luster oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Luster ungdomsskule 10,3 9,0 11,0 12,0 9,6
Skjolden oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veitastrond skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Gaupne skule - Avd skule 14,8 15,1 13,1 13,4 13,1
Hafslo barne- og ungdomsskule - Avd skule 14,7 13,4 13,6 14,0 14,4
Indre Hafslo oppvekstsenter - Avd skule 12,3 10,7 7,8 7,9 7,0
Jostedal oppvekstsenter - Avd skule 8,5 7,1 9,5 10,3 7,5
Luster kommune Felles Tiltak Skulane
Luster oppvekstsenter - Avd skule 9,3 9,6 9,7 10,7 11,4
Luster ungdomsskule 18,0 13,2 14,6 16,8 14,3
Skjolden oppvekstsenter - Avd skule 10,3 10,1 8,6 7,6 8,5
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 8,2 8,1 8,1 7,5 8,2
Veitastrond skule 6,3 5,7 5,7 5,6 5,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Gaupne skule - Avd skule 10,9 11,9
Hafslo barne- og ungdomsskule - Avd skule 16,1 12,7
Indre Hafslo oppvekstsenter - Avd skule 6,4 5,5
Jostedal oppvekstsenter - Avd skule 7,6 6,1
Luster kommune Felles Tiltak Skulane
Luster oppvekstsenter - Avd skule 8,2 9,1
Luster ungdomsskule 0,0 0,0
Skjolden oppvekstsenter - Avd skule 6,0 8,2
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 8,5 9,7
Veitastrond skule 5,3 6,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Gaupne skule - Avd skule 16,7 14,4
Hafslo barne- og ungdomsskule - Avd skule 15,6 17,6
Indre Hafslo oppvekstsenter - Avd skule 10,9 9,9
Jostedal oppvekstsenter - Avd skule 14,0 9,8
Luster kommune Felles Tiltak Skulane
Luster oppvekstsenter - Avd skule 15,1 15,4
Luster ungdomsskule 0,0 0,0
Skjolden oppvekstsenter - Avd skule 10,4 8,8
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 6,3 6,5
Veitastrond skule 6,0 3,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Gaupne skule - Avd skule 0,0 0,0
Hafslo barne- og ungdomsskule - Avd skule 11,8 13,8
Indre Hafslo oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0
Jostedal oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0
Luster kommune Felles Tiltak Skulane
Luster oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0
Luster ungdomsskule 16,8 14,3
Skjolden oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0
Veitastrond skule 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Gaupne skule - Avd skule 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Hafslo barne- og ungdomsskule - Avd skule 100,0 100,0 100,0 100,0 96,7
Indre Hafslo oppvekstsenter - Avd skule 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Jostedal oppvekstsenter - Avd skule 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Luster kommune Felles Tiltak Skulane
Luster oppvekstsenter - Avd skule 100,0 100,0 98,7 100,0 96,6
Luster ungdomsskule 94,8 100,0 96,8 93,1 100,0
Skjolden oppvekstsenter - Avd skule 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 100,0 100,0 66,8 93,5 100,0
Veitastrond skule 100,0 100,0 100,0 100,0 95,9
Lærertimer som gis til undervisning
Gaupne skule - Avd skule 9 075 10 194 10 709 10 176 9 889
Hafslo barne- og ungdomsskule - Avd skule 17 634 18 346 17 356 18 042 18 030
Indre Hafslo oppvekstsenter - Avd skule 3 857 3 783 4 494 4 046 4 082
Jostedal oppvekstsenter - Avd skule 2 699 3 421 2 470 2 457 2 964
Luster kommune Felles Tiltak Skulane
Luster oppvekstsenter - Avd skule 4 743 4 377 4 377 3 138 4 231
Luster ungdomsskule 11 097 12 685 11 455 9 692 11 208
Skjolden oppvekstsenter - Avd skule 3 085 3 519 3 676 3 666 2 960
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 1 938 2 308 3 174 1 901 1 900
Veitastrond skule 918 918 912 935 935
Undervisningstimer totalt per elev
Gaupne skule - Avd skule 67 70 74 71 71
Hafslo barne- og ungdomsskule - Avd skule 81 87 79 81 84
Indre Hafslo oppvekstsenter - Avd skule 96 100 136 135 146
Jostedal oppvekstsenter - Avd skule 104 122 99 88 106
Luster kommune Felles Tiltak Skulane
Luster oppvekstsenter - Avd skule 108 107 115 92 96
Luster ungdomsskule 85 97 80 73 91
Skjolden oppvekstsenter - Avd skule 83 95 119 126 110
Solvorn oppvekstsenter - Avd skule 102 105 118 100 90
Veitastrond skule 131 131 130 134 134
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no