Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Luster kommune
Kommunenr 4644
Alle grunnskoler med adresse i Luster kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 85,9 92,8 93,6 84,2 87,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 7,9 8,1 8,5 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 8 8 9 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,8 80,9 83,4 70,8 59,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,5 8,8 8,6 10,8 12,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 9,0 8,5 9,1 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,4 8,1 10,0 10,1 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 12,1 12,1 12,6 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,1 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,5 14,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 100,0 97,5 98,5 98,6
Lærertimer som gis til undervisning 55 046 59 551 58 623 54 053 56 199
Undervisningstimer totalt per elev 84 90 88 84 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no