Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Luster kommune
Kommunenr 1426
Alle grunnskoler med adresse i Luster kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 79,7 85,9 92,8 93,6 84,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 8,5 7,9 8,1 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 8 8 8 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,4 80,8 80,9 83,4 70,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,2 9,5 8,8 8,6 10,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,4 8,9 9,0 8,5 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,2 10,4 8,1 10,0 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 13,4 12,1 12,1 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 98,9 100,0 97,5 98,5
Lærertimer som gis til undervisning 52 886 55 046 59 551 58 623 54 053
Undervisningstimer totalt per elev 79 84 90 88 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no