Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lusetjern skole
Nordåsveien 1
1251 OSLO
Org.nr 973626450
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,7 23,8 27,7 27,7 27,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 14,1 12,5 11,5 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 143,0 154,1 84,4 62,6 56,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,1 8,2 13,4 16,6 18,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 15,6 13,8 12,5 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 18,5 16,3 14,8 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 88,0 96,0 92,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 332 15 856 18 536 18 523 18 524
Undervisningstimer totalt per elev 57 53 59 64 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no