Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lusetjern skole
Nordåsveien 1
1251 OSLO
Org.nr 973626450
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,0 24,7 23,8 27,7 27,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 13,0 14,1 12,5 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,5 143,0 154,1 84,4 62,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 8,1 8,2 13,4 16,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,5 14,9 15,6 13,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,9 16,6 18,5 16,3 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,3 100,0 100,0 88,0 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 815 16 332 15 856 18 536 18 523
Undervisningstimer totalt per elev 52 57 53 59 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no