Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lurøy kommune
Kommunenr 1834
Alle grunnskoler med adresse i Lurøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 30,7 30,7 30,9 30,8 33,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,2 6,7 6,8 7,1 6,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 6 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,4 37,8 35,0 36,5 47,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1 16,3 17,9 17,7 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,0 7,6 7,9 8,8 7,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,0 6,9 6,6 6,0 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,9 8,6 8,5 9,0 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,0 7,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,5 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,8 7,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,3 94,2 91,8 82,9 82,6
Lærertimer som gis til undervisning 20 786 20 099 20 306 19 915 21 941
Undervisningstimer totalt per elev 99 106 105 100 107
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no