Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lurahammaren ungdomsskole
Rissebærstraen 11
4315 SANDNES
Org.nr 980030253
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Lurahammaren ungdomsskole Sandnes kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 24,9 5 592,8 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 12,1 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 916 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 185,8 66,0 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,4 16,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,2 14,4 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,4 16,2 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 14,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 17,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,4 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,4 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 13 416 3 576 457 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 54 59 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no