Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lurahammaren ungdomsskole
Rissebærstraen 11
4315 SANDNES
Org.nr 980030253
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Lurahammaren ungdomsskole 29,3 24,9 25,0 25,6 24,9
Sandnes kommune
Rogaland fylke 313,4 319,0 348,5 382,3 384,7
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Lurahammaren ungdomsskole 10,6 11,9 11,5 11,6 12,2
Sandnes kommune
Rogaland fylke 9,3 9,1 8,8 8,7 9,9
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Lurahammaren ungdomsskole 1 1 1 1 1
Sandnes kommune
Rogaland fylke 46 56 58 69 74
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Lurahammaren ungdomsskole 192,2 198,4 193,7 188,1 185,8
Sandnes kommune
Rogaland fylke 54,4 45,4 47,2 43,7 46,1
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Lurahammaren ungdomsskole 4,4 5,1 5,0 5,2 5,4
Sandnes kommune
Rogaland fylke 14,7 17,4 16,5 18,0 19,1
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Lurahammaren ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sandnes kommune
Rogaland fylke 11,1 11,6 10,3 10,4 12,3
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Lurahammaren ungdomsskole 14,2 15,7 15,4 15,4 16,2
Sandnes kommune
Rogaland fylke 11,2 10,9 10,9 10,9 12,5
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Lurahammaren ungdomsskole 16,6 18,9 18,9 19,8 21,4
Sandnes kommune
Rogaland fylke 13,3 13,7 12,7 12,8 15,2
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Lurahammaren ungdomsskole 0,0 0,0
Sandnes kommune
Rogaland fylke 12,6 14,5
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Lurahammaren ungdomsskole 0,0 0,0
Sandnes kommune
Rogaland fylke 12,0 15,3
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Lurahammaren ungdomsskole 19,8 21,4
Sandnes kommune
Rogaland fylke 13,3 15,7
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Lurahammaren ungdomsskole 100,0 100,0 98,8 100,0 100,0
Sandnes kommune
Rogaland fylke 89,1 88,6 88,6 87,4 84,4
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Lurahammaren ungdomsskole 15 171 13 996 13 867 14 252 13 416
Sandnes kommune
Rogaland fylke 196 387 194 217 223 686 251 613 244 112
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Lurahammaren ungdomsskole 62 55 57 57 54
Sandnes kommune
Rogaland fylke 78 77 82 84 72
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no