Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lurahammaren ungdomsskole
Rissebærstraen 11
4315 SANDNES
Org.nr 980030253
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Lurahammaren ungdomsskole 29,3 24,9 25,0 25,6 24,9
Sandnes kommune
Rogaland fylke 5 263,9 5 352,4 5 399,7 5 511,9 5 592,8
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Lurahammaren ungdomsskole 10,6 11,9 11,5 11,6 12,2
Sandnes kommune
Rogaland fylke 12,6 12,6 12,5 12,3 12,1
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Lurahammaren ungdomsskole 1 1 1 1 1
Sandnes kommune
Rogaland fylke 826 875 928 938 916
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Lurahammaren ungdomsskole 192,2 198,4 193,7 188,1 185,8
Sandnes kommune
Rogaland fylke 71,2 68,3 64,8 64,5 66,0
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Lurahammaren ungdomsskole 4,4 5,1 5,0 5,2 5,4
Sandnes kommune
Rogaland fylke 15,7 16,3 17,2 17,0 16,4
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Lurahammaren ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sandnes kommune
Rogaland fylke 13,5 13,5 13,3 13,0 12,8
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Lurahammaren ungdomsskole 14,2 15,7 15,4 15,4 16,2
Sandnes kommune
Rogaland fylke 14,6 14,6 14,8 14,7 14,4
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Lurahammaren ungdomsskole 16,6 18,9 18,9 19,8 21,4
Sandnes kommune
Rogaland fylke 17,1 17,1 17,1 16,9 16,2
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Lurahammaren ungdomsskole 0,0 0,0
Sandnes kommune
Rogaland fylke 14,9 14,2
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Lurahammaren ungdomsskole 0,0 0,0
Sandnes kommune
Rogaland fylke 17,4 17,0
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Lurahammaren ungdomsskole 19,8 21,4
Sandnes kommune
Rogaland fylke 19,5 18,3
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Lurahammaren ungdomsskole 100,0 100,0 98,8 100,0 100,0
Sandnes kommune
Rogaland fylke 95,8 95,3 95,7 94,7 95,4
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Lurahammaren ungdomsskole 15 171 13 996 13 867 14 252 13 416
Sandnes kommune
Rogaland fylke 3 319 510 3 376 580 3 427 126 3 502 721 3 576 457
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Lurahammaren ungdomsskole 62 55 57 57 54
Sandnes kommune
Rogaland fylke 56 57 57 58 59
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no