Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lurahammaren ungdomsskole
Rissebærstraen 11
4315 SANDNES
Org.nr 980030253
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,3 24,9 25,0 25,6 24,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 11,9 11,5 11,6 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 192,2 198,4 193,7 188,1 185,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,4 5,1 5,0 5,2 5,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2 15,7 15,4 15,4 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 18,9 18,9 19,8 21,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,8 21,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,8 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 171 13 996 13 867 14 252 13 416
Undervisningstimer totalt per elev 62 55 57 57 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no