Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lurahammaren ungdomsskole
Rissebærstraen 11
4315 SANDNES
Org.nr 980030253
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,4 29,3 24,9 25,0 25,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 10,6 11,9 11,5 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 204,1 192,2 198,4 193,7 188,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,6 4,4 5,1 5,0 5,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 14,2 15,7 15,4 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 16,6 18,9 18,9 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 100,0 100,0 98,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 928 15 171 13 996 13 867 14 252
Undervisningstimer totalt per elev 60 62 55 57 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no