Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lurahammaren ungdomsskole
Rissebærstraen 11
4315 SANDNES
Org.nr 980030253
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Lurahammaren ungdomsskole 29,3 24,9 25,0 25,6 24,9
Sandnes kommune
Rogaland fylke 5 577,3 5 671,4 5 748,2 5 894,2 5 977,5
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Lurahammaren ungdomsskole 10,6 11,9 11,5 11,6 12,2
Sandnes kommune
Rogaland fylke 12,4 12,4 12,3 12,1 11,9
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Lurahammaren ungdomsskole 1 1 1 1 1
Sandnes kommune
Rogaland fylke 872 930 985 1 006 989
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Lurahammaren ungdomsskole 192,2 198,4 193,7 188,1 185,8
Sandnes kommune
Rogaland fylke 70,3 66,9 63,7 63,0 64,5
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Lurahammaren ungdomsskole 4,4 5,1 5,0 5,2 5,4
Sandnes kommune
Rogaland fylke 15,6 16,4 17,1 17,1 16,5
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Lurahammaren ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sandnes kommune
Rogaland fylke 13,4 13,5 13,1 12,9 12,8
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Lurahammaren ungdomsskole 14,2 15,7 15,4 15,4 16,2
Sandnes kommune
Rogaland fylke 14,3 14,3 14,5 14,4 14,2
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Lurahammaren ungdomsskole 16,6 18,9 18,9 19,8 21,4
Sandnes kommune
Rogaland fylke 16,8 16,9 16,8 16,6 16,1
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Lurahammaren ungdomsskole 0,0 0,0
Sandnes kommune
Rogaland fylke 14,8 14,2
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Lurahammaren ungdomsskole 0,0 0,0
Sandnes kommune
Rogaland fylke 17,1 16,9
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Lurahammaren ungdomsskole 19,8 21,4
Sandnes kommune
Rogaland fylke 18,8 18,0
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Lurahammaren ungdomsskole 100,0 100,0 98,8 100,0 100,0
Sandnes kommune
Rogaland fylke 95,5 95,0 95,3 94,2 94,7
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Lurahammaren ungdomsskole 15 171 13 996 13 867 14 252 13 416
Sandnes kommune
Rogaland fylke 3 515 897 3 570 797 3 650 812 3 754 334 3 820 569
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Lurahammaren ungdomsskole 62 55 57 57 54
Sandnes kommune
Rogaland fylke 57 57 58 59 60
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no