Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lura skole
Lerkeveien 9
4314 SANDNES
Org.nr 974610736
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,8 27,0 28,7 31,7 31,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 14,7 15,4 13,3 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 6 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,6 69,1 65,1 58,5 54,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,3 19,0 20,3 19,9 21,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 14,8 15,5 13,4 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 16,4 17,4 16,2 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,1 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,7 100,0 100,0 100,0 90,2
Lærertimer som gis til undervisning 17 299 17 898 18 215 20 603 20 574
Undervisningstimer totalt per elev 53 50 48 56 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no