Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lura skole
Lerkeveien 9
4314 SANDNES
Org.nr 974610736
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,4 26,8 27,0 28,7 31,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 14,1 14,7 15,4 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 6 5 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 157,5 57,6 69,1 65,1 58,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,4 21,3 19,0 20,3 19,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 14,0 14,8 15,5 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 15,9 16,4 17,4 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,7 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 917 17 299 17 898 18 215 20 603
Undervisningstimer totalt per elev 51 53 50 48 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no