Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lunner ungdomsskole
Sandsvegen 2
2740 ROA
Org.nr 875273922
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Lunner kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,9 21,2 24,7 22,5 21,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8 9,7 9,2 9,8 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 94,3 135,9 70,6 54,5 95,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,7 6,2 11,6 15,4 9,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,7 12,9 12,3 13,1 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,7 20,3 20,0 19,1 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,8 89,6 82,0 84,1 85,5
Lærertimer som gis til undervisning 13 486 12 035 14 324 12 655 11 923
Undervisningstimer totalt per elev 75 68 71 67 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no