Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lunner kommune
Kommunenr 0533
Alle grunnskoler med adresse i Lunner kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 106,6 101,0 101,4 99,0 96,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 12,8 13,0 12,6 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 13 16 15 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,9 90,1 72,0 76,5 78,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 12,6 16,1 14,8 14,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 14,7 14,7 14,0 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,2 13,2 14,0 14,1 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 17,0 17,7 17,0 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,3 94,3 88,1 91,6 93,9
Lærertimer som gis til undervisning 64 338 63 066 64 142 63 097 59 870
Undervisningstimer totalt per elev 56 55 54 56 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no