Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lunner kommune
Kommunenr 3054
Alle grunnskoler med adresse i Lunner kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 101,0 101,4 99,0 96,8 94,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 13,0 12,6 13,2 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 16 15 14 16
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,1 72,0 76,5 78,2 68,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,6 16,1 14,8 14,7 17,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,7 14,7 14,0 14,2 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,2 14,0 14,1 15,4 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 17,7 17,0 18,2 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,3 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,5 20,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,3 88,1 91,6 93,9 89,2
Lærertimer som gis til undervisning 63 066 64 142 63 097 59 870 59 876
Undervisningstimer totalt per elev 55 54 56 54 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no