Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lunner barneskole
Skøienvegen 46
2730 LUNNER
Org.nr 989571249
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lunner kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,0 26,3 26,5 26,4 28,2
Antall elever per årsverk til undervisning 16,0 15,6 15,7 14,4 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 6 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 92,3 74,6 62,3 65,0 57,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,4 18,6 22,0 19,9 20,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,9 15,6 15,8 14,5 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 18,0 17,9 15,6 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,9 91,1 84,4 87,5 92,5
Lærertimer som gis til undervisning 17 877 17 297 17 094 17 579 17 386
Undervisningstimer totalt per elev 46 47 47 52 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no