Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lunheim skole
Tomasjordvegen 211
9024 TOMASJORD
Org.nr 974566613
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,5 22,2 19,5 24,5 26,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,7 15,2 19,4 15,1 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 135,5 270,0 99,7 109,2 82,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3 5,4 16,7 12,4 13,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,7 15,5 19,6 15,3 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 19,1 27,1 17,5 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,4 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,6 98,1 96,2
Lærertimer som gis til undervisning 14 748 15 746 12 455 16 293 17 622
Undervisningstimer totalt per elev 47 49 38 49 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no