Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lunheim skole
Tomasjordvegen 211
9024 TOMASJORD
Org.nr 974566613
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,9 22,5 22,2 19,5 24,5
Antall elever per årsverk til undervisning 16,6 15,7 15,2 19,4 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 139,5 135,5 270,0 99,7 109,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7 10,3 5,4 16,7 12,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,7 15,7 15,5 19,6 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 18,9 19,1 27,1 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,6 98,1
Lærertimer som gis til undervisning 13 922 14 748 15 746 12 455 16 293
Undervisningstimer totalt per elev 45 47 49 38 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no