Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lundstein skole
Kollsvegen 43
2825 GJØVIK
Org.nr 975274764
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gjøvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,0 6,7 6,1 6,1 6,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 11,9 11,2 10,6 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,5 57,6 48,4 60,2 43,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,2 18,8 20,8 16,0 24,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 11,9 11,2 10,6 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 15,4 13,9 12,5 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 769 4 462 4 051 4 126 4 157
Undervisningstimer totalt per elev 68 62 66 70 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no