Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lunderød skole og ressurssenter
Lunderød 42
4824 BJORBEKK
Org.nr 912457192
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,0 8,3 8,5 8,9 8,6
Antall elever per årsverk til undervisning 3,7 3,2 3,2 3,3 3,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 19 22 21 11 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 1,2 1,1 1,2 2,3 2,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 277,5 263,0 243,3 118,3 105,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,9 3,4 3,6 3,6 3,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,6 4,3 3,6 4,1 4,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 424 5 493 5 330 5 093 5 071
Undervisningstimer totalt per elev 192 220 222 212 203
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no