Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lunden skole
Midtvangvegen 575
2324 VANG PÅ HEDMARKEN
Org.nr 975270858
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hamar kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,7 21,1 22,2 21,0 17,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 10,7 9,9 11,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 11 10 10 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 19,4 19,0 19,7 20,1 19,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 48,9 52,2 46,2 49,0 55,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 10,9 9,9 11,4 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 18,6 15,7 16,4 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,2 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 96,9
Lærertimer som gis til undervisning 15 960 14 478 15 241 13 896 12 147
Undervisningstimer totalt per elev 71 69 75 67 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no