Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lundehaugen ungdomsskole
Haugen 12
4323 SANDNES
Org.nr 994392328
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 48,2 44,4 48,7 53,8 56,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 14,5 13,3 11,6 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 11 11 13 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,4 48,3 49,2 39,8 53,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,9 25,8 23,3 24,7 17,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,1 19,3 17,7 15,4 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 25,4 24,0 21,9 19,9 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,9 18,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 100,0 95,5 94,6 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 26 672 25 074 27 546 30 025 32 661
Undervisningstimer totalt per elev 51 45 49 57 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no