Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lundehaugen ungdomsskole
Haugen 12
4323 SANDNES
Org.nr 994392328
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 50,5 48,2 44,4 48,7 53,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 12,8 14,5 13,3 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 12 11 11 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,6 43,4 48,3 49,2 39,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,7 24,9 25,8 23,3 24,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,8 17,1 19,3 17,7 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 25,4 24,0 21,9 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,8 97,5 100,0 95,5 94,6
Lærertimer som gis til undervisning 27 818 26 672 25 074 27 546 30 025
Undervisningstimer totalt per elev 55 51 45 49 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no