Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lunde skole
Lerkeskogen 1
4083 HUNDVÅG
Org.nr 983083269
Offentlig skole
Grunnskole
6.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,1 31,8 25,1 26,0 26,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,3 12,3 10,6 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 5 3 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,5 68,6 78,2 52,6 50,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,1 15,5 13,6 18,1 18,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,7 13,3 16,8 14,0 18,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,1 15,5 15,2 13,9 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 18,2 19,9 18,5 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 90,4 97,4 91,5
Lærertimer som gis til undervisning 18 919 19 072 14 588 15 524 15 028
Undervisningstimer totalt per elev 55 56 55 63 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no