Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lunde skole
Repstadveien 11
4642 SØGNE
Org.nr 975288935
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Søgne kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 35,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,7
Lærertimer som gis til undervisning 23 344
Undervisningstimer totalt per elev 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no