Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lunde skole
Repstadveien 11
4642 SØGNE
Org.nr 975288935
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Søgne kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Lunde skole 26,6 24,1 28,2 29,9 35,5
Søgne kommune 123,3 123,3 122,7 122,1 125,8
Vest-Agder fylke 1 943,2 1 972,9 2 005,9 2 036,4 2 134,9
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Lunde skole 15,5 17,6 15,5 14,9 12,5
Søgne kommune 12,7 12,6 12,3 12,5 12,1
Vest-Agder fylke 13,1 13,0 13,0 12,9 12,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Lunde skole 4 4 4 4 8
Søgne kommune 22 25 24 26 35
Vest-Agder fylke 312 315 332 376 383
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Lunde skole 95,6 90,2 95,2 96,3 49,4
Søgne kommune 63,0 55,4 56,7 52,3 39,2
Vest-Agder fylke 71,5 71,5 68,7 60,9 60,7
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Lunde skole 13,7 16,6 14,2 13,5 22,5
Søgne kommune 17,9 20,1 19,2 20,9 27,5
Vest-Agder fylke 16,1 16,0 16,5 18,5 17,9
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Lunde skole 15,5 18,4 15,5 14,9 13,0
Søgne kommune 13,9 14,3 13,4 13,1 12,4
Vest-Agder fylke 14,2 14,0 14,0 13,6 13,1
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Lunde skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Søgne kommune 14,3 13,6 13,7 15,3 15,8
Vest-Agder fylke 14,8 14,7 14,9 15,4 14,7
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Lunde skole 17,4 19,9 20,1 18,5 15,8
Søgne kommune 17,3 18,3 17,4 18,5 17,1
Vest-Agder fylke 17,7 17,4 17,4 17,3 16,3
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Lunde skole 18,0
Søgne kommune 17,9
Vest-Agder fylke 14,6
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Lunde skole 13,9
Søgne kommune 15,7
Vest-Agder fylke 16,6
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Lunde skole 0,0
Søgne kommune 18,0
Vest-Agder fylke 18,5
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Lunde skole 100,0 100,0 100,0 100,0 98,7
Søgne kommune 99,3 99,4 98,8 99,6 99,4
Vest-Agder fylke 99,1 98,2 97,8 97,7 97,5
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Lunde skole 16 763 15 175 18 240 19 336 23 344
Søgne kommune 77 865 77 497 77 110 76 325 80 607
Vest-Agder fylke 1 209 380 1 232 683 1 251 403 1 270 081 1 345 283
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Lunde skole 48 42 48 50 59
Søgne kommune 56 56 58 57 59
Vest-Agder fylke 54 55 55 55 58
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no