Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lunde skole
Repstadveien 11
4642 SØGNE
Org.nr 975288935
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,1 28,2 29,9 35,5 29,7
Antall elever per årsverk til undervisning 17,6 15,5 14,9 12,5 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 8 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,2 95,2 96,3 49,4 85,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,6 14,2 13,5 22,5 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,4 15,5 14,9 13,0 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 20,1 18,5 15,8 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,0 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,7 91,6
Lærertimer som gis til undervisning 15 175 18 240 19 336 23 344 20 266
Undervisningstimer totalt per elev 42 48 50 59 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no