Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lunde barneskule
Klasavegen 10
5208 OS
Org.nr 975282147
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Os kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,2 18,9 19,9 21,3 25,6
Antall elever per årsverk til undervisning 17,8 17,2 18,4 18,0 15,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 3 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,9 73,8 79,5 129,7 76,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,4 21,0 20,6 12,2 18,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,0 17,4 18,6 18,2 15,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,6 21,3 21,7 21,1 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 347 12 651 13 159 13 832 16 885
Undervisningstimer totalt per elev 42 43 40 41 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no