Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være ustabil og delvis utilgjengelig mandag 24. februar fra 14-16

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lunde barneskule
Klasavegen 10
5208 OS
Org.nr 975282147
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bjørnafjorden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,9 19,9 21,3 25,6 25,2
Antall elever per årsverk til undervisning 17,2 18,4 18,0 15,5 16,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,8 79,5 129,7 76,8 71,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,0 20,6 12,2 18,0 20,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,4 18,6 18,2 15,9 16,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,3 21,7 21,1 17,9 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,6 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 651 13 159 13 832 16 885 16 768
Undervisningstimer totalt per elev 43 40 41 48 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no