Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lunde barneskole
Lundegata 17
3724 SKIEN
Org.nr 975278123
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 32,6 38,4 39,1 37,4 38,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 12,5 12,5 12,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,6 127,4 84,1 90,4 71,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 9,1 14,0 13,1 15,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,4 12,7 12,7 13,0 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 15,2 14,0 15,9 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,7 100,0 98,9
Lærertimer som gis til undervisning 22 223 26 390 27 131 25 495 26 508
Undervisningstimer totalt per elev 49 59 59 58 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no