Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lunde barneskole
Lundebuen 14
1676 KRÅKERØY
Org.nr 973872257
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,5 17,8 18,0 17,7 18,4
Antall elever per årsverk til undervisning 16,5 16,3 15,8 15,0 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 117,6 132,8 166,9 89,2 54,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,9 11,1 8,7 15,7 24,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,4 16,2 15,9 15,1 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 17,6 17,1 16,2 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5
Lærertimer som gis til undervisning 12 649 11 983 12 273 12 235 12 682
Undervisningstimer totalt per elev 45 46 47 49 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no